Εκπαιδεύσεις Γενικού Περιεχομένου

Στην GEP πιστεύουμε στην διά βίου εκπαίδευση και σχεδιάζουμε και υλοποιούμε υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Γενικού Περιεχομένου, πέραν του τομέα της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Περιλαμβάνουμε σε αυτά μια διευρυμένη θεματολογία, όπως Φοροτεχνικά, Εργατικά και Λογιστικά θέματα, την Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη, τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων GDPR κ.α.

Ο κύκλος των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Γενικού Περιεχομένου της GEP διευρύνεται συνέχεια με νέα, εξειδικευμένα και διαρκώς επικαιροποιούμενα σεμινάρια απευθυνόμενα σε όλους τους εργαζόμενους αναλόγως της θεματολογίας και ανταποκρινόμενα στις σύγχρονες και διαρκείς ανάγκες των επιχειρήσεων των Πελατών μας.

Γιά τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Γενικού Περιεχομένου της GEP επιλέγουμε με αυστηρές προϋποθέσεις τους εισηγητές από τους επιφανέστερους στο τομέα τους, και αυτοί επιλέγουν την ύλη με επιστημονικά κριτήρια, ώστε τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Γενικού Περιεχομένου της GEP να είναι από τα πλέον ανταγωνιστικά της Αγοράς.

Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Γενικού Περιεχομένου της GEP υλοποιούνται τόσο στις εγκαταστάσεις μας με τη χρήση εξελιγμένων υλικοτεχνικών μέσων, όσο και στην έδρα της επιχείρησης σας. Τα τμήματα είναι ολιγομελή, 15 έως 20 ατόμων, προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από την εκπαίδευση.

Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Γενικού Περιεχομένου που παρέχουμε εμπίπτουν στα προγράμματα ΛΑΕΚ , με βάση τα οποία οι επιχειρήσεις δικαιούνται να εκμεταλλευθούν για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, το 0,24% της συνολικής μισθολογικής δαπάνης τους.

Share :