πιστοποιησεις iso
Απο OHSAS 18001 σε ISO 45001_Παράταση προθεσμίας!

Το πρότυπο επαγγελματικής Yγείας και Aσφάλειας ISO 45001 ακολουθεί και αυτό τη Δομή Υψηλού Επιπέδου (HLS) με στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός ενιαίου λειτουργικού συστήματος διαχείρισης. Αυτό σημαίνει ότι ο συνδυασμός εφαρμογής με άλλα πρότυπα όπως το ISO 9001, ISO 14001 ή ISO 50001 καθίσταται ευκολότερος.

Μια νέα πτυχή που εισάγει το πρότυπο αποτελεί η ανάγκη να ληφθούν υπόψη όλα τα άτομα που εργάζονται στο πλαίσιο της ευθύνης μιας οργάνωσης (εργαζόμενοι, εργαζόμενοι γραφείων, υπηρεσίες προμηθευτών, εργολάβων). Επίσης, καθίσταται αναγκαία η ενεργός ενσωμάτωση των εργαζομένων στο σύστημα διαχείρισης επαγγελματικής Yγείας και Aσφάλειας, η εξέταση του πλαισίου της οργάνωσης, η μεγαλύτερη ευθύνη της ανώτατης διοίκησης και η εξέταση των ευκαιριών βελτίωσης.

Το διεθνές πρότυπο ISO 45001 δημοσιεύθηκε στις 12 Μαρτίου 2018. Καθορίστηκε τριετής μεταβατική περίοδος για τη μετάβαση της πιστοποίησης από το OHSAS 18001 στο ISO 45001 η οποία και θα έληγε στις 11 Μαρτίου 2021. Λόγω όμως των πρόσφατων παγκόσμιων εξελίξεων που αφορούν την πανδημία Covid-19, η καταληκτική ημερομηνία για τη μετάβαση του συστήματος διαχείρισης που εφαρμόζεται, από το πρότυπο OHSAS 18001 στο ISO 45001, μεταφέρεται από τις 12/03/2021 στις 30/09/2021.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεχίσουν να διατηρούν ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας θα πρέπει έγκαιρα να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη μετάβαση στις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 45001.

Share :