Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εταιρειών που εμπλέκονται στη διαχείριση θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην επιχείρησή του, σε στελέχη HR, σε επαγγελματίες υγείας και ασφάλειας, σε προϊσταμένους και διευθυντές τμημάτων.

Σκοπός

Να διαχειρίζεσαι ολιστικά την υγεία και ασφάλεια στην επιχείρησή σου, αξιοποιώντας μια τυποποιημένη και tailor-made προσέγγιση αξιολόγησης και λήψης διορθωτικών μέτρων.

Στόχοι

Στο τέλος της εκπαίδευσης θα είσαι σε θέση να:

  • Γνωρίζεις τα βασικά σημεία της ελληνικής νομοθεσίας για την επαγγελματική υγεία & ασφάλεια
  • Αναγνωρίζεις τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σου ως προς την επαγγελματική υγεία & ασφάλεια
  • Αναγνωρίζεις τις ελλείψεις της επιχείρησής σου εξατομικευμένα & συστηματικά
  • Προτείνεις τα κατάλληλα μέτρα στον εργοδότη ως προς τη βελτιστοποίηση της επαγγελματικής υγείας & ασφάλειας

Τρόποι εκπαίδευσης

  • παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 6 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Share :