Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη εταιριών που έχουν την ευθύνη της ασφάλειας στο χώρο εργασίας ή της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας και επικεφαλής ομάδων-προϊσταμένους και διευθυντές τμημάτων.

Σκοπός

Να κατανοήσεις τον τρόπο σκέψης των εργαζομένων στην επιχείρησή σου και να ενισχύσεις την ουσιαστική συμβολή τους στην καλλιέργεια της κουλτούρας ασφάλειας.

Στόχοι

Να γνωρίσεις

  • Τις έννοιες Safety Culture, Safety Climate & Ψυχολογική Ασφάλεια (Psychological Safety) στον εργασιακό χώρο
  • Την ανάλυση των επιπέδων Κουλτούρας Ασφάλειας, μέτρηση αυτής με το εργαλείο NOSACQ-50 και προτάσεις για τη βελτίωσή της
  • Τον ορισμό Behavior-Based Safety (BBS)
  • Το BBS και τα εργαλεία παρατήρησης συμπεριφοράς
  • Το ρόλο των Συμπεριφοριστικών Επιστημών στην καλλιέργεια Κουλτούρας Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο
  • Το πώς να αξιοποιείς το ψυχομετρικό εργαλείο μέτρησης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και των επιπτώσεων τους στον εργασιακό χώρο Psychosocial Risks & Impacts in the Workplace Assessment – PRIWA

Τρόποι εκπαίδευσης

  • παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 8 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης, μαζί με το εγχειρίδιο BBS.

Share :