Νοσηλευτής Έργου

Ο Νοσηλευτής Έργου παρέχει υψηλών προδιαγραφών φροντίδα υγείας, άμεσα και αποτελεσματικά. Η υποστήριξη που παρέχει ο Νοσηλευτής Έργου στην επιχείρηση και στον εργαζόμενο, χαρακτηρίζεται από επιστημονική γνώση, κλινικές δεξιότητες, καθώς και πολυετή εμπειρία, συμβάλλοντας ουσιαστικά σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Ο Νοσηλευτής Έργου, βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να ανταποκριθεί άμεσα όταν παραστεί ανάγκη και να προσφέρει τις υπηρεσίες του με ασφάλεια και ακρίβεια.

Ο Νοσηλευτής Έργου ακολουθεί θεραπευτικά πρωτόκολλα και πρότυπα επείγουσας φροντίδας που εφαρμόζονται παγκοσμίως και η θέση του έχει κεντρικό ρόλο μέσα σε ένα σύστημα επείγουσας φροντίδας υγείας, που είναι απαραίτητο σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση.

Νοσηλευτής Έργου από τη GEP

Η GEP παρέχει τη δυνατότητα αδιάλειπτης κάλυψης πολυσύχναστων χώρων εργασίας για όλο το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο με την υπηρεσία του Νοσηλευτή Έργου, όπως για παράδειγμα σε εμπορικά κέντρα, ή σε χώρους εργασίας με ιδιαίτερους κινδύνους για τους εργαζόμενους,

Η GEP χρησιμοποιεί προσωπικό εξειδικευμένο στην ανάνηψη και στην επείγουσα αντιμετώπιση περιστατικών, μειώνοντας έτσι σημαντικά τις επιπτώσεις μιας επείγουσας κατάστασης υγείας.

Share :