Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) παράγουν πολύτιμο έργο γιά την κοινωνία, ειδικά στο κομμάτι της υποστήριξης των συνανθρώπων μας που έχουν βρεθεί σε κάποια δυσχερή θέση ή έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για κάθε λόγο.

Οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές που εργάζονται στις ΜΚΟ έρχονται αντιμέτωποι με όλους τους τύπους κινδύνων (για την Ασφάλεια & την Υγεία).

Η υποστήριξη από την GEP των εργαζομένων και εθελοντών των ΜΚΟ παρέχεται μέσω των Ολιστικών Υπηρεσιών Υγείας, Ασφάλειας & Ευεξίας (Well-being) περιλαμβάνοντας Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας, αλλά και τη διαχείριση και αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων με υπηρεσίες EAP (Employee Assistance Programs) προς όλους τους, καλύπτοντας κάθε είδος δραστηριότητας και περιοχή της εργασίας τους.

Share :