Μεταφοράς & Διανομής Φυσικού Αερίου & Υδρογοναθράκων

Η κατασκευή και η λειτουργία δικτύων μεταφοράς και διανομής υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου, αποτελεί προνομιακό και ένα από τα σημαντικότερα πεδία δραστηριότητας της GEP.

Ειδικότερα, στο πρόσφατο έργο του ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline) η GEP αποτελεί τον κύριο πάροχο υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, καλύπτοντας το σύνολο του έργου από τα Ελληνοτουρκικά έως τα Ελληνοαλβανικά σύνορα.

Μεγάλος αριθμός ιατρών και νοσηλευτών με την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή έχουν συνεχή παρουσία, ενώ παράλληλα συντονιστές & τεχνικοί ασφάλειας καλύπτουν τις μεγάλες κοινοπρακτικές υπεργολαβίες στη Θράκη και την Ανατολική, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία.

Share :