Κλωστοϋφαντουργίας & Ενδυμάτων

Η βιομηχανία και βιοτεχνία ενδυμάτων και υφασμάτων είναι ένας παραδοσιακός κλάδος δραστηριότητας της Ελληνικής οικονομίας. Με ιδιαίτερες και απαιτητικές συνθήκες ως προς την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους, πολλές φορές σε δύσκολες συνθήκες.

Η αντιμετώπιση των κινδύνων προϋποθέτει σύστημα και γνώση των ιδιαιτεροτήτων, και η GEP μέσω των έμπειρων συνεργατών της, Τεχνικών Ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας υποστηρίζει τον κλάδο, και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που θέτει η Ελληνική Νομοθεσία, οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τα Διεθνή Πρότυπα.

Share :