Ιατρός Έργου

Τα εργατικά ατυχήματα δεν είναι σπάνια και συνήθως τη στιγμή που συμβαίνουν, κανείς δεν ξέρει πώς να αντιδράσει, πότε να ζητήσει εξειδικευμένη βοήθεια και τι να κάνει μέχρι αυτή να έρθει  στο, συχνά δυσπρόσιτο, σημείο του ατυχήματος.

Ο Ιατρός Έργου, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες επείγουσας φροντίδας υγείας, όταν η υγεία και η ζωή ενός ανθρώπου απειλούνται, καθώς βρίσκεται δίπλα στον εργαζόμενο και επεμβαίνει άμεσα, με αποτέλεσμα τα περισσότερα περιστατικά να αντιμετωπίζονται άμεσα επί τόπου, ενώ τα σοβαρότερα περιστατικά να αναγνωρίζονται έγκαιρα και να μεταφέρονται σε οργανωμένες και πιο εξειδικευμένες δομές υγείας.

Αρμοδιότητες Ιατρού Έργου

Ο Ιατρός Έργου συντονίζει και αντιμετωπίζει κατάλληλα τα έκτακτα περιστατικά υγείας, στον κατάλληλο χρόνο και στον κατάλληλο τόπο, ανταποκρινόμενος στην ανάγκη διαχείρισης απειλητικών καταστάσεων στο χώρο εργασίας, που απαιτούν λήψη αποφάσεων και υλοποίηση σωστών ενεργειών, ελαχιστοποιώντας έτσι τις αρνητικές, σωματικές και ψυχολογικές αντιδράσεις, που προκαλούνται από επείγουσες καταστάσεις υγείας.

Ιατρός Έργου από τη GEP

Η άμεση φροντίδα της υγείας των εργαζομένων από τον Ιατρό Έργου  της GEP είναι μια από τις Καλές Πρακτικές για τη διατήρηση της υγείας του προσωπικού της επιχείρησης σας. Το υγιές εργατικό δυναμικό, ξεκινά από τον εργοδότη ο οποίος κατανοεί τους κινδύνους για την υγεία που εντοπίζονται σε κάθε έργο, και στη συνέχεια αναλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για τη διαχείρισή τους.

Share :