Ιατρικές Εξετάσεις

Οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων κάθε επιχείρησης και η έκδοσης της βεβαίωσης καταλληλότητας για εργασία από άποψη υγείας, περιλαμβάνονται στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες παρακολούθησης υγείας που μπορεί να σας παρέχει η GEP.

Στόχος των προληπτικών ιατρικών εξετάσεων είναι η συμμόρφωση κάθε επιχείρησης με την ελληνική νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες παγκοσμίως πολιτικές υγείας και ασφάλειας.

Ο ιατρικός προληπτικός έλεγχος βασίζεται στην περιοδική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε βλαπτικούς παράγοντες, και βοηθά σημαντικά στην αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Ενδεικτικά στις προληπτικές εξετάσεις περιλαμβάνονται:

 • αξιολόγηση σωματομετρικών δεικτών,
 • κλινική εξέταση (δερματολογικός, νευρολογικός,
 • ακροαστικός, μυοσκελετικός έλεγχος,
 • μέτρηση αρτηριακής πίεσης,
 • έλεγχος οπτικής οξύτητας,
 • ακοομέτρηση,
 • σπιρομέτρηση,
 • ηλεκτροκαρδιογράφημα,
 • αιματολογικές εξετάσεις,
 • ουρολογικές εξετάσεις,
 • ακτινολογικές εξετάσεις.

Τα στοχευμένα προγράμματα ιατρικών εξετάσεων είναι απαραίτητα ώστε να εκτιμάται από ιατρική άποψη η ικανότητα του κάθε εργαζόμενου για τη συγκεκριμένη εργασία.

Αποτέλεσμα της εκτίμησης είναι η έκδοση της βεβαίωσης καταλληλότητας για εργασία από άποψη υγείας και η διασφάλιση του εργοδότη.

Προληπτικές Ιατρικές Εξετάσεις από τη GEP

Η εξειδικευμένη και έμπειρη ομάδα συμβούλων υγείας της GEP προβαίνει σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία  Ν.3850/2010 και το Π.Δ. 17/96 που αφορά στις υποχρεώσεις των εργοδοτών.

Share :