Η Ακαδημία

Η GEP Academy είναι ο νέος φορέας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που προσφέρει e-learning, blended learning αλλά και παραδοσιακή face to face εκπαίδευση, αξιοποιώντας την τεχνολογία.

Με βασικούς πυλώνες το Health & Wellbeing, το Safety & Security και το Business Excellence, προσφέρει καινοτόμα σεμινάρια, που δίνουν στον κάθε συμμετέχοντα νέες γνώσεις και δεξιότητες. Επιλέγουμε τους καλύτερους εισηγητές στα face to face και blended learning σεμινάριά μας, ενώ η εκπαίδευση μέσω του διαδραστικού e-learning δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο.

Όραμα GEP Academy

Να δώσουμε στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους και στους επαγγελματίες, όλα τα κατάλληλα εφόδια και τα γνωστικά εργαλεία που θα απαντούν στις δικές τους ανάγκες και στους δικούς τους στόχους και που θα τους οδηγούν με ακρίβεια προς την επιτυχία και την ευημερία.

Αποστολή GEP Academy

Να προσφέρουμε μοναδικές εμπειρίες εκπαίδευσης, που με συστηματικό τρόπο οδηγούν σε αλλαγή συμπεριφοράς και στάσης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε προσωπικό, εργασιακό και κοινοτικό επίπεδο.

Αξίες GEP Academy

  • Εξειδίκευση
  • Καινοτομία
  • Αριστεία
  • Πάθος για γνώση
  • Αποτελεσματικότητα
Share :