Ηλεκτρονικές Εκπαιδεύσεις Υγείας

Όταν συμβεί ένα ατύχημα ή μια αιφνίδια ασθένεια, κάθε λεπτό είναι πολύτιμο. Εάν ο χρόνος αναμονής του ασθενοφόρου αξιοποιηθεί με την παροχή ποιοτικών πρώτων βοηθειών, τότε η πιθανότητα να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή αυξάνεται σημαντικά.

Το e-learning εκπαιδευτικό πρόγραμμα της GEP στις πρώτες βοήθειες δίνει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων στην πολύ σημαντική αυτή γνώση καθώς μπορούν να εκπαιδευτούν με το δικό τους ρυθμό και σε χρόνο που θα ορίσουν οι ίδιοι. Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να επανεξετάσουν το εκπαιδευτικό αντικείμενο τους, όποτε προκύπτει ανάγκη ή επιθυμία.

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι του e- learning σεμιναρίου Πρώτων Βοηθειών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εργαζόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

  • τα περιστατικά που χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών,
  • τη σειρά ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσουν σε κάθε περίπτωση ανάγκης,
  • τις συγκεκριμένες τεχνικές παροχής πρώτων βοηθειών.

 

Δομή του σεμιναρίου

Το σεμινάριο είναι δομημένο με βάση ενδεικτικά περιστατικά τα οποία μπορεί κανείς να συναντήσει στην καθημερινότητά του, στον εργασιακό του χώρο, αλλά και εκτός αυτού.

Μετά τη μελέτη όλων των περιστατικών, ακολουθεί μία σειρά από εκπαιδεύσεις για την καλύτερη κατανόηση των πρακτικών.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού, οι εκπαιδευόμενοι εργαζόμενοι μπορούν να δοκιμάσουν την “Αξιολόγηση” τους, η οποία αποτελείται από 20 ερωτήσεις. Έχουν στη διάθεσή τους μόνο μία προσπάθεια, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 30 λεπτά. Εάν συγκεντρώσουν 60 % της βαθμολογίας η προσπάθεια τους θεωρείται επιτυχημένη και τότε μπορούν να αποκτήσουν τη σχετική “Βεβαίωση Παρακολούθησης” του σεμιναρίου.

Share :