Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον κλάδο των ανεμογεννητριών.

Σκοπός

Να είσαι σε θέση να διαχειριστείς μια πυρκαγιά σε περιβάλλον αιολικού πάρκου.

Στόχοι

Να γνωρίσεις

  • Πώς εξελίσσεται και εξαπλώνεται μια πυρκαγιά
  • Αναγνωρίζεις τις αιτίες των πυρκαγιών στις ανεμογεννήτριες και τους συναφείς κινδύνους
  • Πώς να εντοπίζεις οποιασδήποτε ένδειξη πυρκαγιάς σε ένα περιβάλλον ανεμογεννητριών
  • Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περιβάλλον ανεμογεννητριών
  • Τις σωστές ενέργειες για τον εντοπισμό πυρκαγιάς και τη σωστή χρήσης του πυροσβεστικού εξοπλισμού

Τρόποι εκπαίδευσης

  • Ευαισθητοποίηση στην Πυρασφάλεια και Εκκένωση Initial Training με παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 4 ώρες
  • Ευαισθητοποίηση στην Πυρασφάλεια και Εκκένωση Refresher Training με παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 4 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης, μαζί με το εγχειρίδιο Ευαισθητοποίησης στην Πυρασφάλεια και Εκκένωση GWO.

Share :