Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η GEP αναγνωρίζει την αναγκαιότητα μιας αμφίδρομης σχέσης μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, ευθυγραμμίζοντας σε αυτό το σκεπτικό τη φιλοσοφία, τις δράσεις και τις πολιτικές της, ως προς την κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ως προς τους εργαζομένους της:

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που υιοθετεί η εταιρεία αφορά τόσο τους εργαζομένους της όσο και το ευρύτερο σύνολο των εργαζομένων των πελατών της. Υλοποιείται με δράσεις και παροχές που ανταποκρίνονται σε άμεσες ανάγκες αλλά και στην επιδίωξη για προσωπική ανάπτυξη. Στο εύρος των παροχών περιλαμβάνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, και επιπλέον κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Υπάρχει επίσης μια ειδική κάρτα προνομίων Κάρτα GEP , και 24ωρη τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους ίδιους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Ως προς την κοινωνία:

Η εταιρεία υιοθετεί ως ύψιστο στόχο και όραμά της, την ευημερία όλων των εργαζομένων και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τους κανόνες που διέπουν τη σωστή διαχείριση της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, κάθε χρόνο με αφορμή την επετειακή εβδομάδα και την Παγκόσμια ημέρα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην κοινωνία, διοργανώνοντας ανοιχτές – δωρεάν δράσεις για εργαζόμενους όλων των κλάδων και όλων των βαθμίδων.

Χαρακτηριστικές δράσεις κατά τις ημερες αυτές είναι τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών, μέτρηση εργασιακού στρες και ευαισθητοποίηση για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία.  Επίσης, προώθουμε την επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια προς τη διοίκηση με εκδηλώσεις και δωρεάν σεμινάρια για ανώτατα στελέχη, κ.α.

Μόνιμο προνόμιο για τους εργαζομένους των πελατών της GEP αποτελεί η ΔΩΡΕΑΝ παροχή της κάρτας προνομίων GEP, με πολλά και σημαντικά προνόμια υγείας, ασφαλιστικά, διατροφολογικής συμβουλευτικής κ.α.

Επιπλέον – μεταξύ άλλων δράσεων για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες – η εταιρεία παρέχει οικονομική στήριξη σε συνανθρώπους μας, με τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών bazaar στις εγκαταστάσεις της.

Share :