Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το σύστημα Αρχών και Πρακτικών με το οποίο έχει οργανωθεί, διοικείται, διευθύνεται και λειτουργεί η GEP.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η διοίκηση της GEP ασκείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο με την ακόλουθη σύνθεση:

 • Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Λαμπρινός
 • Μέλη: Αφροδίτη Καραιτιανού-Βελονάκη, Σπύρος Πριμηκύριος, Ανδρέας Ζωγράφος

Επιστημονικά Υπεύθυνοι:

 • Για τους Ιατρούς Εργασίας ο Dr. Σπύρος Σουπιώνης, Ιατρός Εργασίας
 • Γιά τους Τεχνικούς Ασφάλειας ο Σπύρος Πριμηκύριος, Μηχανολόγος Μηχανικός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η διεύθυνση της GEP ασκείται από τους Διευθυντές της:

 • Chief Executive Officer: Γεώργιος Λαμπρινός
 • Chief Development Officer: Παναγιώτης Παπαδόπουλος
 • Chief Financial Officer: Ανδρέας Ζωγράφος
 • Chief Commercial Officer: Μάρα Γεωργοπούλου
 • Διευθύντρια Τμήματος Ασφάλειας: Εύη Σγούρου
 • Διευθύντρια Τμήματος Υγείας: Μαρία Σταυρούλια
 • Επιστημονική Διευθύντρια Τμήματος Επαγγελματικής Υγείας: Βάλια Τσοπόκη
 • Διευθυντής Ανάπτυξης & Τυποποίησης Διεργασιών: Νικόλαος Ζαΐρης
 • Διευθύντρια Ανάπτυξης Νέων Εργασιών: Ηρώ Φακή
Share :