Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το σύστημα Αρχών και Πρακτικών με το οποίο έχει οργανωθεί, διοικείται, διευθύνεται και λειτουργεί η GEP.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η διοίκηση της GEP ασκείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο με την ακόλουθη σύνθεση:

 • Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Λαμπρινός
 • Μέλη: Αφροδίτη Καραιτιανού-Βελονάκη, Σπύρος Πριμηκύριος, Ανδρέας Ζωγράφος, Γεώργιος Καραδήμας

Επιστημονικά Υπεύθυνοι:

 • Για τους Ιατρούς Εργασίας ο Dr. Εμμανουήλ Βελονάκης, Ιατρός Εργασίας
 • Γιά τους Τεχνικούς Ασφάλειας ο Σπύρος Πριμηκύριος, Μηχανολόγος Μηχανικός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η διεύθυνση της GEP ασκείται από τους Διευθυντές της:

 • Chief Executive Officer: Γεώργιος Λαμπρινός
 • Chief Operating Officer: Γεώργιος Καραδήμας
 • Διευθυντής Τμήματος Πωλήσεων & Συμβάσεων: Ιωάννης Νικολάου
 • Διευθύντρια Τμήματος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Ιωάννα Αλεξίου
 • Διευθυντής Οικονομικού & Διαχειριστικού Τμήματος: Ανδρέας Ζωγράφος
 • Διευθυντής Τμήματος Ασφάλειας: Ιωάννης Γαλανόπουλος
 • Επιστημονική Διευθύντρια Τμήματος Επαγγελματικής Υγείας: Βάλια Τσοπόκη
 • Διευθυντής Τμήματος Ανάπτυξης & Τυποποίησης Διεργασιών: Νικόλαος Ζαΐρης
 • Διευθύντρια Τμήματος Διαχείρισης Πελατών: Ελένη Γκανή
Share :