Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το σύστημα Αρχών και Πρακτικών με το οποίο έχει οργανωθεί, διοικείται, διευθύνεται και λειτουργεί η GEP.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η διοίκηση της GEP ασκείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο με την ακόλουθη σύνθεση:

 • Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Λαμπρινός
 • Μέλη: Αφροδίτη Καραιτιανού-Βελονάκη, Σπύρος Πριμηκύριος, Ανδρέας Ζωγράφος, Νίκος Δανέζης

Επιστημονικά Υπεύθυνοι:

 • Για τους Ιατρούς Εργασίας ο Dr. Σπύρος Σουπιώνης, Ιατρός Εργασίας
 • Γιά τους Τεχνικούς Ασφάλειας ο Σπύρος Πριμηκύριος, Μηχανολόγος Μηχανικός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η διεύθυνση της GEP ασκείται από τους Διευθυντές της:

 • Chief Executive Officer: Γεώργιος Λαμπρινός
 • Chief Financial Officer: Ελευθέριος Μερκουρίου
 • Chief Commercial Officer: Μάρα Γεωργοπούλου
 • Chief Operating Officer: Aλέξανδρος Σοφιανόπουλος
 • Επιστημονικός Διευθυντής Επαγγελματικής Ασφάλειας: Σπύρος Πριμηκύριος
 • Επιστημονική Διευθύντρια Επαγγελματικής Υγείας: Βάλια Τσοπόκη
 • Διευθυντής Τμήματος Επαγγελματικής Ασφάλειας: Γιάννης Βότσης
 • Υπεύθυνη Τμήματος Επαγγελματικής Υγείας: Ελευθερία Γιαννή
 • Διευθυντής Κατασκευαστικών Έργων: Βίκτωρ Αβδελίδης
 • Διευθύντρια Ανάπτυξης Νέων Εργασιών: Ηρώ Φακή
 • Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού: Φωτεινή Καλαντζή
 • Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: Θεανώ Φουσιάνη
 • Διευθυντής Τμήματος Διαχείρισης Πελατών: Γιώργος Γιαννίκος
 • Διευθύντρια Πωλήσεων: Αγλαϊα Βασιλάκη
 • Διευθυντής Μηχανογράφησης: Γιάννης Γυφτάκης
 • Διευθυντής Συμβάσεων: Μιχάλης Αθανασάκης
 • Διευθύντρια Λογιστηρίου: Αθηνά Κακούρη
Share :