Μεταφορά & διανομή καυσίμων

Διαδικασία με ιδιαίτερους κινδύνους σε κάθε στάδιο, η μεταφορά και διανομή καυσίμων απαιτεί προσοχή και πιστή τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας από όλους όσοι συμμετέχουν. Από την φόρτωση των καυσίμων, τη διαδρομή προς τα σημεία αποθήκευσης και κατά τη διανομή σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, βιομηχανίες, πρατήρια καυσίμων ή ιδιώτες καταναλωτές απαιτείται επαγρύπνιση (added by Katsiardis). Η νομοθεσία έχει ειδικές προβλέψεις και προδιαγραφές, ανάλογα με το είδος του καυσίμου και τον τρόπο μεταφοράς του, καθώς και για τους κανόνες ασφαλούς αποθήκευσης.

Η GEP έχει μακρά εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας  συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου. Η εκπόνηση της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για τις εγκαταστάσεις αυτές προϋποθέτει  εξειδικευμένα στελέχη με καλή γνώση των χώρων και εμπειρία στο αντικείμενο. Η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων στη μεταφορά και διακίνηση καυσίμων είναι απαραίτητη. Η GEP έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για εργαζόμενους στον κλάδο.

Share :