Η GEP στηρίζει τις εταιρείες υγειονομικού ενδιαφέροντος και στα θέματα μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων,  καθότι συνεργάζεται με εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια  για το σκοπό αυτό. Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρεία μας παρέχει τη σωστή ανάγνωση των αποτελεσμάτων, βασισμένη στην ισχύουσα νομοθεσία, και σε περίπτωση απόκλισης από τα όρια προτείνει άμεσα την κατάλληλη διορθωτική ενεργεία προς  εντοπισμό και εξάλειψη της αίτιας που δημιούργησε το πρόβλημα.

Share :