Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον κλάδο των ανεμογεννητριών.

Σκοπός

Να είσαι σε θέση να εργάζεσαι σε ύψος με ασφάλεια σε περιβάλλον αιολικού πάρκου.

Στόχοι

Να γνωρίσεις

 • Τη χρήση βασικών Μέσων Ατομικής Προστασίας
 • Τις σωστές πρακτικές για ασφαλή εργασία σε ύψος
 • Την ασφαλή βασική διάσωση από ύψη σε απομακρυσμένο περιβάλλον ανεμογεννητριών
 • Τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία σε ύψος που αφορά σε περιβάλλον ανεμογεννητριών (WTG)
 • Την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την εργασία σε ύψη
 • Τις ευρωπαϊκές / παγκόσμιες τυποποιημένες σημάνσεις των Μέσων Ατομικής Προστασίας π.χ. ιμάντα, αναδέτες κλπ.
 • Πώς να επιθεωρείς, συντηρείς, αποθηκεύεις και χρησιμοποιείς σωστά τα Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • Τα σημεία αγκύρωσης και τη σωστή συμπεριφορά στη σκάλα
 • Τη σωστή χρήση του εξοπλισμού διάσωσης

Τρόποι εκπαίδευσης

 • Εργασία σε Ύψος Initial Training με παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 16 ώρες
 • Εργασία σε Ύψος Refresher Training με παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 8 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης, μαζί με το εγχειρίδιο Εργασίας σε ύψος GWO.

Share :