Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία του γραφείου DPO ή ενδέχεται να οριστούν ή είναι ήδη οι ίδιοι DPO στον οργανισμό που τους απασχολεί καθώς επίσης και στους  εργοδότες αυτών.

Σκοπός

Να γνωρίσεις το ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, τα καθήκοντά του, την λειτουργία του γραφείου του, τα πρακτικά θέματα οργάνωσης καθώς επίσης και να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι  πρακτικά τα θέματα που προκύπτουν.

Στόχοι

Στο τέλος της εκπαίδευσης θα είσαι σε θέση να:

  • Γνωρίζεις πότε είναι υποχρεωτικός ο διορισμός DPO, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιες οι ευθύνες
  • Αναγνωρίζεις εναλλακτικούς τρόπους παροχής υπηρεσιών DPO
  • Κατανοείς και αναγνωρίζεις τα καθήκοντα του DPO, από τα πρώτα βήματα μετά το διορισμό
  • Οργανώνεις το γραφείο DPO, με ετήσιο πρόγραμμα παρακολούθησης συμμόρφωσης και κατάλληλη αξιοποίηση πόρων
  • Διαχειρίζεσαι μια σύγκρουση DPO με διοίκηση οργανισμού σε θέματα προστασίας δεδομένων
  • Γνωρίζεις πώς γίνεται η γνωστοποίησης περιστατικού παραβίασης

Τρόποι εκπαίδευσης

  • παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 5 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Share :