Η ενημέρωση του καταναλωτή για τη διατροφική αξία των προϊόντων καλύπτει όχι μόνο την ανάγκη δημιουργίας σχέσης εμπιστοσύνης  της εταιρείας με τον πελάτη, αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται και ένα ουσιαστικό κομμάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σεβασμό που δείχνει μία εταιρεία όσον αφορά την ποιότητα ενός τροφίμου μέσω την αναφορών στα διατροφικά του χαρακτηριστικά.

Παράλληλα με την επιδίωξη αυτή, ικανοποιείται και η νομοθεσία που σχετίζεται με την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας τους.

Οι ετικέτες στα τρόφιμα οφείλουν να τηρούν κάποιες προδιαγραφές ώστε να είναι ενήμερος ο καταναλωτής για τη σύστασή τους. Η αναγραφή της θρεπτικής σύστασης των τροφίμων και των λοιπών διατροφικών τους στοιχείων στην ετικέτα, πλέον είναι υποχρεωτική και διέπεται από βασικούς κανόνες αναγραφής.

Η GEP έχοντας τη γνώση, την εμπειρία αλλά και σε συνεργασία με τον πανεπιστημιακό χώρο, παρέχει την  πληροφόρηση κάθε φορά για το τι επιτρέπεται να αναγράφεται στην ετικέτα, και με ποιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται συγχύσεις και να είμαστε σύννομοι με τη νομοθεσία.

Επιπροσθέτως, μπορούμε να αναλάβουμε εξ’ ολοκλήρου την ανάλυση για τη διατροφική άξια των προϊόντων σας. Πιο συγκεκριμένα η GEP παρέχει :

Επισήμανση των αλλεργιογόνων ουσιών: Βάσει του νέου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος καθορίζει την επισήμανση  των τροφίμων  (Κανονισμός 1169/2011), οι αλλεργιογόνες ουσίες που περιέχονται στα τρόφιμα πρέπει να επισημαίνονται .

Η GEP  διαθέτοντας το κατάλληλα  εκπαιδευμένο  προσωπικό  μπορεί να αναλάβει  εξ ολοκλήρου  τον στρατηγικό σχεδιασμό  για την κάλυψη  της παραπάνω  νομοθετικής απαίτησης  σε κάθε εταιρεία  τροφίμων.

Share :