Μέσω των επιθεωρήσεων 2ου μέρους, η GEP αναλαμβάνει τη διενέργεια αξιολογήσεων που έχουν ως στόχο την εξέταση του βαθμού συμμόρφωσης ενός προμηθευτή / υποκατασκευαστή κάποιου πελάτη, βάσει συγκεκριμένων προτύπων, κανονισμών, οδηγιών ή προδιαγραφών. Επίσης, η GEP παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις επαγγελματικές ανάγκες των πελατών της. Ενδεικτικά, διενεργείται: Υγειονομική επιθεώρηση αρχικής διαγνωστικής ανάλυσης, Υγειονομική επιθεώρηση εγκαταστάσεων-μονάδων, Υγειονομική επιθεώρηση για αξιολόγηση προμηθευτών.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ

Οι επιθεωρήσεις αφορούν όλες τις επιχειρήσεις  τροφίμων και εφαρμόζονται σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας όπως:

  • Αλυσίδες καταστημάτων διάθεσης και πώλησης τροφίμων,
  • Εργοστάσια – εργαστήρια παραγωγής τροφίμων,
  • Επιχειρήσεις αποθήκευσης, διανομής και μεταφοράς τροφίμων,
  • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, που διαθέτουν καταστήματα σε πολλά σημεία της χώρας.
Share :