Οι επιθεωρήσεις τύπου «Mystery Shopper» ή «Mystery Guest» είναι επιθεωρήσεις 2ου μέρους με τη μορφή επίσκεψης του λεγόμενου «μυστικού πελάτη» για λογαριασμό των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά οι επιθεωρήσεις M/S περιλαμβάνουν έλεγχο:

  • Χώρων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,Mystery_Shopper
  • Ανθρώπινου δυναμικού και χειρισμών του προσωπικού
  • Τήρησης εταιρικών προδιαγραφών
  • Ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών
  • Επιπέδου εξυπηρέτησης
  • Προωθητικών ενεργειών

Με συγκριτικά πλεονεκτήματα το πολύπειρο προσωπικό & τη διεξαγωγή της επιθεώρησης με τη χρήση συσκευών smartphone, η GEP εγγυάται αντικειμενικότητα στα ευρήματα της επιθεώρησης & αμεσότητα στην αποστολή – κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα και οφέλη

Η συνεργασία με την GEP για επιθεώρηση μυστικού πελάτη ή για επιθεώρηση 2ου μέρους, αποδίδει στην επιχείρηση σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα:

  • Συνεχή έλεγχο και ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης
  • Εφαρμογή σταθερών διαδικασιών που παρακολουθούν και διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων της επιχείρησης.
  • Αντικειμενική αξιολόγηση και έλεγχο του προσωπικού με κριτήρια που θεσπίζονται ως χαμηλής ή υψηλής βαρύτητας από την επιχείρηση.
  • Προτάσεις και συμβουλές βελτίωσης προς τις επιχειρήσεις από άτομα πολυετούς εμπειρίας στον τομέα τον τροφίμων.

Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδείξεις για τον συνεχή έλεγχο που εφαρμόζεται στα καταστήματα, αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων, κατά τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων από δημόσιους και κρατικούς φορείς.

Με την GEP έχετε πλήρη και αντικειμενική εικόνα. Για κάθε μονάδα, για κάθε διαδικασία, για κάθε εργαζόμενο.

Η GEP είναι παντού, όπου και όταν χρειάζεται για να ελέγξει για λογαριασμό σας τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση των προϊόντων της επιχείρησης.

Share :