Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Ασφάλειας της GEP Academy στοχεύουν στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων σε στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο safety, καθώς και σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε επικίνδυνες εργασίες. Ο χαρακτήρας των εκπαιδεύσεων είναι συχνά υποχρεωτικός είτε λόγω νομικής υποχρέωσης του εργοδότη είτε λόγω εσωτερικών διαδικασιών, ενώ το αποτέλεσμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μείωση των ατυχημάτων, των περιορισμό του απουσιασμού για λόγους υγείας και την υιοθέτηση μιας κουλτούρας ασφάλειας.

Με σταθμούς δεξιοτήτων, προσομοίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και πρακτική άσκηση σε ομάδες, οι συμμετέχοντες βιώνουν μια έντονη εμπειρία μάθησης που τους προετοιμάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ένα πραγματικό περιστατικό στον εργασιακό τους χώρο. Εδώ η θεωρία γίνεται πράξη, μέχρι οι εκπαιδευόμενοι να πετύχουν το επιθυμητό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφάλειας

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας

Απευθύνεται σε όλους εργαζόμενους που πρόκειται να στελεχώσουν Τμήματα Ασφάλειας της Εργασίας στις επιχειρήσεις που εργάζονται ή σε άτομα που ασκούν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας Εργασίας σε μια επιχείρηση.

Σκοπός του είναι να κατέχεις όλο το θεωρητικό πλαίσιο και να αποκτήσεις τις τεχνικές δεξιότητες που θα σε κάνουν αποτελεσματικό στέλεχος στην επαγγελματική ασφάλεια.

Πυρασφάλεια και Εκκένωση Χώρων Εργασίας

Σεμινάριο Πυρασφάλειας και Εκκένωσης Χώρων Εργασίας

Απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να γνωρίζει πώς πρέπει να αντιμετωπίσει μια κρίσιμη και επείγουσα κατάσταση πυρκαγιάς και μέλη των ομάδων πυρασφάλειας και εκκένωσης χώρων εργασίας.

Σκοπός του είναι να αντιδράσεις σωστά και την κατάλληλη στιγμή σε μια κατάσταση φωτιάς ή εκκένωσης ενός χώρου εργασίας.

Υγεία και Ασφάλεια σε εργασία γραφείου

Υγεία και Ασφάλεια σε εργασία γραφείου

Απευθύνεται σε εργαζόμενους σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών , τράπεζες, καταστήματα και γενικά σε εργαζόμενους όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που εκτελούν εργασία γραφείου.

Σκοπός του είναι να εργάζεσαι με ασφαλή και άνετο τρόπο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μειώνοντας την καταπόνηση και την πιθανότητα ατυχήματος.

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους που ασχολούνται με τον χειρισμό των τροφίμων, την παραλαβή, αποθήκευση και διανομή και σε εκείνους που επρόκειτο να εργασθούν στον συγκεκριμένο χώρο της επαγγελματικής κουζίνας, βιομηχανίας, supermarket.

Σκοπός του είναι να εργάζεσαι με ασφάλεια σε χώρους παραγωγής τροφίμων, τηρώντας τους κανόνες ατομικής υγιεινής και ορθής πρακτικής κατά την παραλαβή, αποθήκευση, χειρισμό και διανομή των τροφίμων.

Ολιστική Διαχείριση της Ασφάλειας στην Εργασία: Εργαλεία μέτρησης και διαχείρισης κουλτούρας ασφάλειας, Ανθρώπινος παράγοντας και Συμπεριφορά

Ολιστική Διαχείριση της Ασφάλειας -Ανθρώπινος παράγοντας

Απευθύνεται σε στελέχη εταιριών που έχουν την ευθύνη της ασφάλειας στο χώρο εργασίας ή της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας και επικεφαλής ομάδων-προϊσταμένους και διευθυντές τμημάτων.

Σκοπός του είναι να κατανοήσεις τον τρόπο σκέψης των εργαζομένων στην επιχείρησή σου και να ενισχύσεις την ουσιαστική συμβολή τους στην καλλιέργεια της κουλτούρας ασφάλειας.

Share :