Επέκταση συνεργασίας με τη Μπαλλίαν Τεχνική για την Ανάπλαση του Μουσείου Παπαστράτος

 

Με χαρά ανακοινώνουμε την επέκταση συνεργασίας μας, με την Τεχνική εταιρεία Μπαλλιάν για την ανακατασκευή/ανάπλαση του Μουσείου Παπαστράτος.

Η Μπαλλιάν Τεχνική δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών για πελάτες του ιδιωτικού τομέα. Ιδρύθηκε από τον Παύλο Μπαλλιάν το 1970, και παρείχε υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής και τεχνικού συμβούλου. Από το έτος 2000, με τη σύμπραξη των Θάνου Μπαλλιάν και Λουκιανού Τικτόπουλου, η εταιρεία εξασφάλισε την αναπτυξιακή της πορεία, επιτυγχάνοντας την ανάδειξη της σε μία από τις πιο αξιόπιστες κατασκευαστικές εταιρείες στη χώρα.

Η GEP έχει αναλάβει να παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου Υγείας & Ασφάλειας έργου κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής/ανάπλασης του Μουσείου Παπαστράτος, εκ μέρους της Μπαλλιάν.  Κάποιες απο τις βασικές αρμοδιότητες του Συμβούλου είναι:

  • Να ελέγχει καθημερινά τις συνθήκες εργασίας και να προτείνει βελτιώσεις για το εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου, το σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας  και τις διατάξεις της νομοθεσίας.
  • Να φροντίζει για την οργάνωση της αναθεώρησης του Σχεδίου Υγείας & Ασφάλειας (H&S Plan) – εφόσον απαιτηθεί.
  • Να συμμετέχει και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις συναντήσεις και εργασίες που άπτονται των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας.
  • Να συνεργάζεται και να συμβουλεύει την ιεραρχία του έργου (Project Manager, μηχανικοί, εργοδηγοί), για τα θέματα που σχετίζονται με την Υγεία και την Ασφάλεια.
  • Να μελετά και να προτείνει προληπτικά μέτρα για τις επικίνδυνες καταστάσεις και δραστηριότητες που προγραμματίζεται να εκτελεσθούν.
  • Να προτείνει το απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό για την ασφάλεια των εργαζομένων (Μέσα Ατομικής Προστασίας).
  • Να τηρεί όλα τα αρχεία Υγείας και Ασφάλειας όπως το σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας, τις εκτιμήσεις επαγγελματικού κινδύνου, τις εκπαιδεύσεις, τις ενημερώσεις, τα πρακτικά συναντήσεων, την αλληλογραφία, την διερεύνηση και καταγραφή ατυχημάτων κλπ.
  • Να παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης στους εργαζόμενους.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2020.

Share :