Εκπαιδεύσεις που σώζουν ζωές

Η GEP, διαθέτει κορυφαίους συνεργάτες με πολυετή εμπειρία και μπορεί να σας προτείνει ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις και σεμινάρια για κάθε κρίσιμο θέμα Υγείας και Ασφάλειας που αφορά τον οργανισμό που εκπροσωπείτε. Εγγυώμαστε αποτελεσματική εκπαίδευση, καθώς εκπαιδευτές και προγράμματα αξιολογούνται συνεχώς, ενώ κάθε πρόγραμμα έχει μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Μετά από την εκπαίδευση, υπάρχει πάντα αναλυτική αξιολόγηση των συμμετεχόντων, ώστε η κάθε επιχείρηση να γνωρίζει το αποτέλεσμα.

Ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις  που βοηθούν στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων σας.

 Ο τρόπος εκπαίδευσης του προσωπικού στις Πρώτες Βοήθειες άλλαξε και ακολουθεί πλέον τις πιο σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις, οι οποίες επιβάλλουν βιωματική εκπαίδευση με συμμετοχικές μεθόδους και εργαλεία για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του Εκπαιδευόμενου. Η GEP υιοθετεί απόλυτα τις νέες τάσεις στην Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών και κάνει τη διαφορά. Tα Προγράμματα Πρώτων Βοηθειών της GEP, βασίζονται στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες του ERC και παρέχουν συγκεκριμένες και στοχευμένες οδηγίες, για το πώς εφαρμόζονται οι πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας, ώστε να εφαρμοστούν την κατάλληλη στιγμή και να αποδώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Απευθύνονται σε κάθε πολίτη και σε εργαζόμενους όλων των κλάδων, όπως για παράδειγμα εργαζομένους σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αεροδρόμια, εκπαιδευτικές μονάδες, ξενοδοχεία και κέντρα εστίασης, εργαζόμενους ασφάλειας και φύλαξης κ.ά.

Σύγχρονες εκπαιδεύσεις για την εργασία γραφείου.

Σας δίνουμε τα εργαλεία ώστε να αντιμετωπίσετε τις «κρυφές παγίδες» μιας φαινομενικά ασφαλούς εργασίας. Τα πρωτοποριακά σεμινάρια της GEP για την εργασία γραφείου έρχονται να προστατεύσουν την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων του οργανισμού που εκπροσωπείτε.

Ειδικά σεμινάρια για πυρασφάλεια και εκκένωση χώρων εργασίας.
Γίνονται για εργαζόμενους όλων των κλάδων δραστηριότητας, από πολύ έμπειρους, εξειδικευμένους και εν ενεργεία αξιωματούχους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνεργάτες της GEP. Περιλαμβάνουν σχετικά case studies, τεστ αξιολόγησης στη λήξη τους και προσκομίζουν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Share :