Ενέργειας & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η διαρκώς και γρήγορα αναπτυσσόμενη βιομηχανία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί από μόνη της ένα ιδιαίτερο πεδίο το οποίο δεν μπορεί να προσεγγισθεί με τους “παραδοσιακούς όρους” της Υγείας και Ασφάλεια στην Εργασία (Υ&Α). Και τούτο διότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον δυναμικό αυτό κλάδο, έχουν θέσει διεθνώς υψηλά standard ως προς τις προδιαγραφές Υ&Α, μέσω του Global Wind Organization (GWO).

Αποτελεί προϋπόθεση εργασίας στο κλάδο, κάθε εργαζόμενος να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και να έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο GWO, σε:

  • πρώτες Βοήθειες (First Aid),
  • χειρωνακτική Διαχείρηση Φορτίων (Manual Handling of Loads),
  • επίγνωση Πυρκαγιάς (Fire Awareness),
  • εργασία σε Ύψη (Working At Heights),
  • επιβίωση στη Θάλασσα (Survival at Sea),
  • και συντήρηση (Maintenance).

Τα προγράμματα εκπαίδευσης σύμφωνα με το πρότυπο GWO παρέχονται σε παγκόσμιο επίπεδο αποκλειστικά από πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους παρόχους εκπαίδευσης.

Η GEP ήδη από το 2014, είναι ο πρώτος & μοναδικός πιστοποιημένος πάροχος εκπαιδεύσεων Basic Safety Training GWO, καλύπτοντας την Ελλάδα, την Κύπρο, τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.

Share :