Τα στελέχη του τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας των επιχειρήσεων τροφίμων έχουν αυξημένες ανάγκες εκπαίδευσης αναφορικά με την τήρηση, εφαρμογή και παρακολούθηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Η GEP ανταποκρινόμενη στις παραπάνω ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίμων έχει σχεδιάσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εστιάζει σε μεθόδους σχεδιασμού, εγκατάστασης,  εφαρμογής, τήρησης και παρακολούθησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Ενδεικτικά και μη περιοριστικά οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν την δυνατότητα:

  • Να εντοπίσουν τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα πρότυπα των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • Να τεκμηριώσουν τις αναγνωρισμένες απαιτήσεις των προτύπων Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • Να είναι σε θέση να εντοπίζουν μεθόδους και μηχανισμούς για την ορθή τήρηση, εφαρμογή και παρακολούθηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • Να γνωρίσουν την ιστορία και την φιλοσοφία των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Share :