Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις
(Συνεχίζεται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού)

Διαβάστε εδώ περισσότερα

Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(Νέα Δράση!)

Διαβάστε εδώ περισσότερα

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
(Συνεχίζεται μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού)    

Διαβάστε εδώ περισσότερα

Share :