έντυπο αυτοαξιολογησης

Διευκρινίσεις Για Το Έντυπο Αυτο-αξιολογησης

Δείτε παρακάτω διευκρινίσεις σχετικά με το «Έντυπο αυτο-αξιολόγησης της επιχείρησης» που επισυνάπτεται στην εγκύκλιο του υπουργείου με θέμα: «Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και τν πρόληψη διάδοσης του Κορωναϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων».

Share :