Διεθνείς Οργανισμοί & Φορείς

Η GEP είναι μία δυναμική και εξωστρεφής εταιρεία, με δραστηριότητα που εκτείνεται και εκτός των ελληνικών συνόρων. Συμμετέχει σε διεθνείς διαγωνισμούς και αναλαμβάνει έργα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα έργα εντάσσονται σε ευρύτερο χώρο της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και διέπονται από υψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις.

Μέσα από την ανάληψη και διεκδίκηση σημαντικών ευρωπαϊκών έργων, η GEP δημιούργησε μιά ισχυρή διεθνή εμπειρία και εικόνα, καθώς και συνεργασίες με άλλες εταιρείες του χώρου.

Share :