Διαχείριση Υλικού Φαρμακείου

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης συχνότερα ήπιων αλλά και ορισμένες φορές σοβαρότερων καταστάσεων υγείας, είναι απαραίτητη η παροχή φροντίδας με χρήση των υλικών φαρμακείου.

Η σωστή διαχείριση του φαρμακείου πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας συχνά είναι προβληματική όταν γίνεται από την εργοδότη, καθώς η πληρότητα σε υλικά, η τήρηση των διαφορετικών ημερομηνιών λήξεως και ο προγραμματισμός προμηθειών ανάλογα με τις ανάγκες των εργαζομένων και την εποχικότητα ορισμένων νοσημάτων, αποτελούν παραμέτρους που σε επιχειρήσεις με πολλές εγκαταστάσεις θέτουν την αναγκαιότητα ενός κεντρικότερου συντονισμού.

Η υπηρεσία διαχείρισης υλικού φαρμακείου περιλαμβάνει τον περιοδικό έλεγχο και την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών αναπλήρωσης των υλικών που περιλαμβάνονται στα κυτία πρώτων βοηθειών στις επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας ότι τα απαραίτητα υλικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας στο χώρο εργασίας, θα είναι στη διάθεση των εργαζομένων, της ομάδας πρώτων βοηθειών ή τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης.

Share :