Διαχείριση Προσωπικού Φύλαξης

Οι εταιρίες Υπηρεσιών Διαχείρισης Προσωπικού & Φύλαξης γνωρίζουν ιδιαίτερη επιτυχία πρόσφατα, παρέχοντας τις λύσεις που η Αγορά ζητούσε από καιρό. Η επικινδυνότητα και οι ιδιαιτερότητες και ανάγκες των διαφόρων θέσεων εργασίας που παρέχουν, όπως π.χ. η εναλλαγή του χώρου εργασίας, απομονωμένες φυλάξεις, ασύμμετρα ωράρια εργασίας κλπ, πρέπει να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται με τα κατάλληλα μέτρα.

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να καλύπτονται από τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας. Η GEP ως πάροχος Ολιστικών Υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας που συμπεριλαμβάνουν την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση/διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που επηρεάζουν την Ευεξία (Well-being) των εργαζομένων, προσφέρεται ως η άριστη επιλογή συνεργάτη, γιά τον δύσκολο αυτό κλάδο.

Share :