Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Σε χώρους εργασίας όπου τα εργατικά ατυχήματα είναι συχνά, με δύσκολη πρόσβαση λόγω απόστασης ή κακής ποιότητας οδικό δίκτυο, ο χρόνος απόκρισης των ασθενοφόρων δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός περιστατικού που είναι απειλητικό για τη ζωή ενός εργαζόμενου.

Στις περιπτώσεις αυτές σας δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης εταιρικού ασθενοφόρου στην επιχείρησή σας, το οποίο στελεχώνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους διασώστες, εξασφαλίζοντας την άμεση και ταχύτατη διακομιδή του τραυματία ή του ασθενούς στην καταλληλότερη και πλησιέστερη δομή υγείας, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος στον τόπο του ατυχήματος.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου από τη GEP

Οι Διασώστες της GEP που στελεχώνουν τις κινητές μονάδες σε χώρους εργασίας (είναι ιδιαίτερα έμπειροι και διαθέτουν επικαιροποιημένη γνώση στο αντικείμενο της επείγουσας φροντίδας υγείας την οποία παρέχουν υγείας σε επίπεδο πρώτων βοηθειών, ψυχολογικής υποστήριξης και σταθεροποίησης της κατάστασης της υγείας του ατόμου, όπου αυτό απαιτείται, ώστε η διακομιδή να είναι ασφαλής και γρήγορη.

Share :