Σε ποιους απευθύνεται

Σε οποιονδήποτε επιθυμεί να διακόψει τη συνήθεια του καπνίσματος και αναζητά τα κατάλληλα εργαλεία για να το πετύχει.

Σκοπός

Να μπορείς να αξιοποιείς μεθόδους που θα οδηγήσουν στην διακοπή του καπνίσματος για πάντα.

Στόχοι

Να γνωρίσεις

  • Πώς λειτουργεί σωματικά η εξάρτηση και ο εθισμός από το κάπνισμα
  • Πώς το κάπνισμα επηρεάζει την υγεία και την ποιότητα ζωής
  • Ποιες είναι οι κυριότερες φαρμακευτικές τεχνικές διακοπής του καπνίσματος
  • Τα ερεθίσματα που οδηγούν στο κάπνισμα και να βρεις τις στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους
  • Πώς να επιλύεις τις δύσκολες καταστάσεις
  • Πώς να αυτοενισχύεσαι μέσω της ανταμοιβής και επιβράβευσης
  • Πώς να αποφεύγεις την υποτροπή λόγω του άγχους με τεχνικές χαλάρωσης
  • Τις τεχνικές της γνωσιακής αναδόμησης ώστε να αναπτύσσεις εναλλακτικές σκέψεις σε καταστάσεις που δημιουργούν επιθυμία για κάπνισμα ή προάγουν την υποτροπή

Τρόποι εκπαίδευσης

  • παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 4 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης, μαζί με τον Οδηγό Διακοπής Καπνίσματος.

Share :