Σε ποιους απευθύνεται

Διοικητικά στελέχη καθώς και σε υπευθύνους ασφάλειας & security ξενοδοχειακών ομίλων & μονάδων.

Σκοπός

Να μπορείς να αναπτύξεις αποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας (security measures), ώστε να συνεχιστεί η επιχειρηματικότητα  της επιχείρησής σου και να αποτραπούν απώλειες.

Στόχοι

Να γνωρίσεις

 • Την Ασφάλεια και επαγγελματική υγεία στις Μονάδες Φιλοξενίας
 • Τους φυσικούς, τεχνολογικούς, φυσικούς και βιολογικούς κινδύνους
 • Τους κινδύνους από ανθρώπινη αμέλεια
 • Τρόπους εφαρμογής της ενοποιημένης πληροφορίας και του «ποιος μιλά με ποιον»
 • Την εφαρμογή της Ατζέντας πρώτου ελέγχου Health- Safety- Security
 • Τις βασικές αρχές της τρομοκρατίας
 • Τους τύπους ενεργειών αντιμετώπισης ασύμμετρων  επιθέσεων
 • Τη σημασία της Στρατηγικής και των Τακτικών
 • Τους κατάλληλους τρόπους ενέργειας (Modus Operandi)
 • Το πώς να πραγματοποιήσεις Μελέτη τρωτότητας ή “Gap Analysis” και τη μελέτη/έρευνα πληροφοριών και απορρήτου

Τρόποι εκπαίδευσης

 • παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 8 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Share :