Υγειονομική επιθεώρηση αρχικής διαγνωστικής ανάλυσης

Η Αρχική Διαγνωστική Ανάλυση (επιθεώρηση) βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία για τις επιχειρήσεις τροφίμων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα για τις βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και ποτών. Σκοπός της Αρχικής Διαγνωστικής Ανάλυσης είναι να καταγραφούν και να αποτυπωθούν με τη μορφή μελέτης, οι όποιες αποκλίσεις από την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία σχετικά με τους επιθεωρούμενους χώρους και να προταθούν στη διοίκηση τρόποι επίλυσης και άρσης αυτών, ώστε  να είναι δυνατή η μετέπειτα αδειοδότηση της επιχείρησης από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων.

Η Αρχική Διαγνωστική Ανάλυση θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο συνεργάτη της GEP και περιλαμβάνει:

  • Καταγραφή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στο σύνολο τους και προσδιορισμός των παραγωγικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση
  • Καταγραφή μη συμμορφώσεων – αποκλίσεων σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία
  • Πλάνο προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών με δυνατότητα χρονοδιαγράμματος και υπευθύνου υλοποίησης αυτών
Share :