Αντιμετώπιση Της Θερμικής Καταπόνησης Των Εργαζομένων Λόγω Υψηλών Θερμοκρασιών

Δείτε εδώ την νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων, και κρατήστε ότι:

  • Κάποιοι από εμάς κινδυνεύουμε περισσότερο
  • Όλοι πρέπει να εφαρμόζουμε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα
  • Πάντα πρέπει να ζητάμε βοήθεια όταν νιώσουμε ότι τη χρειαζόμαστε
Share :