Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης

Στις σημερινές συνθήκες της αγοράς προκύπτει όλο και πιο έντονα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, η ανάγκη για ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης και η εναρμόνισή τους σε Διεθνή Πρότυπα.

Οι δράσεις αυτές πιστοποιούν σε πελάτες και ενδιαφερόμενους φορείς, την ικανότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις.

Τα συστήματα διαχείρισης είναι εργαλεία με τα οποία ένας οργανισμός ή επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει την διαρκή επίτευξη των στόχων του, προσαρμοζόμενος στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί.

Στην GEP αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης προσαρμοσμένων στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Με την μακρόχρονη εμπειρία μας σε πλήθος σχετικών έργων σε επιχειρήσεις ποικίλων δραστηριοτήτων, μπορούμε να σας υποστήριξουμε πλήρως στην εφαρμογή των απαιτήσεων των Διεθνών Προτύπων ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 κ.ά., καθώς και στη Διαδικασία Πιστοποίησης από τους αντίστοιχους Φορείς Πιστοποίησης.

Πιο αναλυτικά, οι πιστοποιήσεις που μπορεί να προσφέρει η GEP:

Share :