Αεροπορικές

Οι χώροι προσωρινής και μόνιμης αποθήκευσης αγαθών καθώς και το μεταφορικό έργο κάθε μορφής (οδικό, θαλάσσιο, αεροπορικό, σιδηροδρομικό) διέπονται από προδιαγραφές υψηλών απαιτήσεων ως προς την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας.

Η διαχείριση των υποδομών και εγκαταστάσεων, ο έλεγχος των μεταφορικών μέσων, η διασφάλιση των μεταφερόμενων αγαθών και κυρίως η υποστήριξη και κάλυψη της Υγείας & Ασφάλειας απαιτεί συνδυασμό τεχνογνωσίας, ικανότητας και εμπειρίας, ιδιαίτερα όταν συμπεριλαμβάνομε επιβάτες και αγαθά.

Η GEP με το έμπειρο και πολυάνθρωπο στελεχιακό δυναμικό της από τεχνικούς ασφάλειας & ιατρούς εργασίας, προσφέρει όλες τις εξειδικευμένες υπηρεσίες για την κάλυψη κάθε ανάγκης ως προς την Υγεία & Ασφάλεια, στον σημαντικό αυτόν κλάδο της οικονομίας.

Share :