Έρευνα Επιπέδου Κουλτούρας Ασφάλειας – Safety Culture Survey στον Όμιλο Εταιρειών ΤΙΤΑΝ

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι διεθνής παραγωγός τσιμέντου και  δομικών υλικών που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1902 και σήμερα αναπτύσσει καθετοποιημένη δραστηριότητα σε 14 χώρες σε πέντε ηπείρους.

Η GEP συνεργάστηκε με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ το 2017, όταν οι υπεύθυνοι Υγείας & Ασφάλειας των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα επέλεξαν την ομάδα της GEP να υλοποιήσει το έργο «Έρευνα Επιπέδου Κουλτούρας Ασφάλειας (Safety Culture Survey) στην Υπηρεσία Πωλήσεων Εσωτερικού του Εργοστασίου Καμαρίου» – το οποίο αφορούσε εργαζόμενους και συνεργάτες-οδηγούς σιλοφόρων οχημάτων.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με καθολική συμμετοχή των εργαζομένων και συνεργατών. Τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και οι προτάσεις για επόμενες ενέργειες, παρουσιάστηκαν στους υπευθύνους της εταιρείας από την GEP. Από τότε έχουν υλοποιηθεί πολλές δράσεις για την ασφάλεια στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Share :